Orędzia miesięczne Matki Bożej z Medjugorie 

(dawane Kościołowi każdego 25 dnia miesiąca) przekazywane przez Marije Pavlović – Lunetti.


25 lutego 2021 r.


 
Drogie dzieci!

Bóg mi pozwolił, abym i dziś była z wami, by was wezwać do modlitwy i postu. Przeżywajcie ten czas łaski i bądźcie świadkami nadziei, bo dzieci powtarzam wam, że [poprzez] modlitwę i post można powstrzymać nawet wojny.

Dzieci, wierzcie i przeżywajcie w wierze i z wiarą ten czas łaski, a moje Niepokalane Serce nie zostawi w niepokoju nikogo z was, jeśli się do mnie ucieka. Oręduję za wami przed Najwyższym i proszę o pokój w waszych sercach i o nadzieję na przyszłość.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 


25 stycznia 2021 r.


Drogie dzieci!

W tym czasie wzywam was do modlitwy, postu i wyrzeczenia, abyście byli mocniejsi w wierze.

To jest czas przebudzenia i rodzenia. Niczym przyroda, która daje siebie, także i wy, dzieci, rozważajcie, ile otrzymaliście.

Bądźcie ludźmi radośnie niosącymi pokój i miłość, aby było wam dobrze na ziemi. Pragnijcie nieba, a w niebie nie ma ani smutku, ani nienawiści. Dlatego dzieci, ponownie wybierzcie nawrócenie i niech świętość zapanuje w waszym życiu.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.