Sługa Boży O. Wenanty Katarzyniec


to wspaniały polski kapłan, Franciszkanin (OFMConv) i opiekun finansowy Fundacji „Róże Maryi”. W 2018 r., kiedy Fundacji zabrakło pieniędzy na zorganizowanie pielgrzymki osób niepełnosprawnych, zwróciliśmy się o pomoc do o. Wenantego. W czerwcu członkowie zarządu Fundacji pielgrzymowali w tej intencji do grobu o. Wenantego w Kalwarii Pacławskiej. Ku wielkiej radości już po tygodniu znalazły się pieniądze na wyjazd pielgrzymkowy osób niepełnosprawnych. O. Wenanty Katarzyniec pomaga również w rozwiązywaniu innych trudnych problemów i sytuacji.

Rok 2021 to Rok Ojca Wenantego, w którym przypada 100. rocznica jego śmierci (ur. 31.03.1921).

26 kwietnia 2016 papież Franciszek wyraził zgodę na publikację dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca. Odtąd przysługuje mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

Piękną kartę w życiu o. Wenantego stanowi przyjaźń z młodszym kolegą, o. Maksymilianem Kolbem. Spotkali się jeszcze jako klerycy na wakacjach w Kalwarii Pacławskiej. „Jakoś mi Ojciec przypadł wtedy do serca i zdawało mi się, że obaj mamy jednakowe dążenia i porywy”. Tak o. Katarzyniec pisał w 1919 r. do o. Kolbego, podkreślając ze zwykłą sobie pokorą, że on nie dorasta do miary jego doskonałości, a znów o. Kolbe wyznawał, że miał szczęście za młodu poznać duszę świętą.

O. Maksymilian Kolbe nazwał zmarłego przyjaciela i dobroczyńcę nowym polskim kandydatem na ołtarze i zaraz po jego śmierci zabiegał o napisanie biografii i wszczęcie procesu beatyfikacyjnego. Wykazywał, co było istotą jego świętości: „Nie silił się na czyny nadzwyczajne, ale zwyczajne nadzwyczajnie wykonywał”. I inni zaświadczali: „Był to zakonnik wzorowy pod każdym względem”, „nie brakowało mu żadnej cnoty”.

Gorąco pragniemy, aby ten święty kapłan był wzorem dla wszystkich kapłanów, których otaczamy modlitwą i niesiemy pomoc.


Litania za wstawiennictwem Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Zakonu Serafickiego – módl się za nami.
Ojcze Wenanty, wpatrzony w oblicze Jezusa Ukrzyżowanego – módl się za nami.
Ojcze Wenanty, uczący nas oddawać chwałę Duchowi Świętemu –
Ojcze Wenanty, zapatrzony w Maryję –
Ojcze Wenanty, dzielny wojowniku Rycerstwa Niepokalanej –
Ojcze Wenanty, rozmiłowany w modlitwie różańcowej –
Ojcze Wenanty, wierny synu św. Franciszka z Asyżu –
Ojcze Wenanty, przyjacielu św. Maksymiliana Kolbego –
Ojcze Wenanty, zapalony miłością do Eucharystii –
Ojcze Wenanty, Stróżu Najświętszego Sakramentu –
Ojcze Wenanty, zanurzony w modlitwie –
Ojcze Wenanty, w modlitwie szukający ukojenia –
Ojcze Wenanty, święty kapłanie –
Ojcze Wenanty, kapłanie według Serca Jezusowego –
Ojcze Wenanty, gorliwy szafarzu Bożego Miłosierdzia –
Ojcze Wenanty, niestrudzony kaznodziejo –
Ojcze Wenanty, pragnący świętości kapłanów –
Ojcze Wenanty, zatroskany o chwałę Bożą i zbawienie dusz –
Ojcze Wenanty, wzorze dobroci i zaufania Bogu –
Ojcze Wenanty, posłuszny woli Bożej –
Ojcze Wenanty, za wszystko wdzięczny Bogu –
Ojcze Wenanty, zawsze wdzięczny ludziom –
Ojcze Wenanty, zatroskany o wiarę pogubionych i niewierzących –
Ojcze Wenanty, rozmiłowany w Słowie Bożym –
Ojcze Wenanty, wrażliwy na trudne warunki materialne –
Ojcze Wenanty, spieszący z pomocą wszelkiej ludzkiej nędzy –
Ojcze Wenanty, wzorze życia zakonnego –
Ojcze Wenanty, roztropny i gorliwy wychowawco –
Ojcze Wenanty, przykładzie pokory –
Ojcze Wenanty, przykładzie ubóstwa zakonnego –
Ojcze Wenanty, czuwający nad swoimi uczuciami –
Ojcze Wenanty, nie tracący najmniejszej sposobności do czynienia dobra –
Ojcze Wenanty, pragnący uświęcić siebie i innych –
Ojcze Wenanty, z pogodą ducha oczekujący spotkania z Bogiem –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego; on przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Do prywatnego odmawiania
Imprimatur, Wikariusz Generalny, Przemyśl, 4 lipca 2019 r., L.dz. 1205/151/2019

Źródło: https://wenanty.pl/litania/


Nowenna za wstawiennictwem Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca

Tutaj: https://wenanty.pl/nowenna/


Grób Czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca w Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej