Św. Jan z Dukli


to patron Fundacji „Róże Maryi” na 2021 r.

Jan z dukli
św. Jan z Dukli

Urodził się ok. 1414 roku. Według miejscowej tradycji prowadził życie pustelnicze w lasach u stóp góry zwanej Cergową. Do dziś w odległości kilku kilometrów od Dukli znajduje się pustelnia i drewniany kościółek w miejscu, gdzie miał on samotnie prowadzić bogobojne życie.

W latach 1434 – 1440 Jan opuścił pustelnię i wstąpił do franciszkanów konwentualnych, prawdopodobnie w pobliskim Krośnie. W roku 1463 przeszedł do obserwantów bernardynów we Lwowie. Bernardynem był przez 21 lat.

Kilka lat przed śmiercią stracił wzrok, cierpiał też na ciężką chorobę nóg. Był bardzo rozmiłowany w modlitwie, szczególnie ku czci Matki Bożej. Poświęcał na modlitwę długie godziny.

Zmarł 29 września 1484 roku.

Przekonanie o świętości kapłana było tak powszechne, że zaraz po jego śmierci wierni zaczęli gromadzić się w pobliżu jego grobu i modlić się do niego o łaski.

Papież Klemens XII w roku 1733 ogłosił ojca Jana błogosławionym. Kanonizacji dokonał w Krośnie papież św. Jan Paweł II podczas swojej wizyty w dniu 10 czerwca 1997 r.


W 2021 r. zamierzamy zorganizować pielgrzymkę do Sanktuarium Świętego Jana z Dukli.