Fundacja Róże Maryi zaprasza do

Autokaru Duchowego


Jeżeli pragniesz pojechać na wyjazd misyjny do Medjugorie, ale z różnych powodów nie możesz, Fundacja Róże Maryi zapraszamy Cię serdecznie do Autokaru Duchowego.

autokar duchowy

 

Towarzysząc nam w Autokarze Duchowym ofiarujesz swoją modlitwę lub jałmużnę w intencji Kapłanów, którzy uczestniczą w wyjeździe misyjnym do Medjugorie na Rekolekcje Kapłańskie.

Głównym celem Fundacji „Róże Maryi”, dla którego ona powstała, jest niesienie pomocy Kapłanom.

Zdajemy sobie sprawę z Ich poświęcenia i życia, które tak naprawdę prowadzą w samotności. Wiemy, jak wiele potrzebują wsparcia, modlitwy, a zarazem duchowej obecności drugiej osoby. Św. Jan Paweł II kiedyś powiedział: „Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni…”

Od 2009 roku (2 lata z pomocą o.o. Salwatorianów, 5 lat z Apostołem „Złotej Róży”) organizujemy wyjazdy misyjne dla Kapłanów na Rekolekcje Kapłańskie do Medjugorie. Dla Kapłanów, którzy mają trudności finansowe są one całkowicie bezpłatne (przejazdy, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie).
Koszt związany z wyjazdem Kapłanów zostaje pokryty przez ofiary osób, zaoszczędzone w czasie postów i wyrzeczeń, jako dar Bożej miłości dla Kapłanów.

***

Wszyscy Kapłani, którzy uczestniczą w wyjeździe misyjnym, ofiarują wspólną modlitwę i odprawiają jedną Mszę św. w intencji osób z Autokaru Duchowego.


Rodzaje biletów do Autokaru Duchowego:

Modlitwa
Ofiarowanie codziennej modlitwy za Kapłanów w czasie trwania wyjazdu (w 2021 r. – od 3 do 12 lipca).

Jałmużna
Złożenie dowolnej ofiary z przeznaczeniem na organizację wyjazdu dla Kapłanów na Rekolekcje Kapłańskie.

Modlitwa i jałmużna
Ofiarowanie codziennej modlitwy za Kapłanów w czasie trwania wyjazdu.
Złożenie dowolnej ofiary z przeznaczeniem na organizację wyjazdu dla Kapłanów na Rekolekcje Kapłańskie.


Swoją intencję do Autokaru Duchowego prześlij na adres Fundacji „Róże Maryi”
e-mail: biuro@fundacja-roze-maryi.pl


Ofiarę przekaż na konto Fundacji „Róże Maryi”:

Fundacja „Róże Maryi”
os. Tysiąclecia 84
31-610 Kraków

PLN 77 2030 0045 1110 0000 0409 1440
USD 72 1600 1013 1027 7122 4000 0002
IBAN PL 72 1600 1013 1027 7122 4000 0002
BIC PPABPLPK

Tytułem: Dar dla Fundacji „Róże Maryi”


Uszlachetniający wpływ jałmużny na człowieka podkreślony jest w wielu miejscach w Piśmie Świętym:

«Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza;
postępuje w swych sprawach uczciwie.
Na pewno się nie zachwieje;
sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.
Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny;
mocne jego serce, zaufało Panu.
Serce jego stateczne lękać się nie będzie,
aż z góry spojrzy na swych przeciwników.
Rozdaje – obdarza ubogich,
sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze.» (Ps 112, 5 – 9)

«Pożycza [samemu] Panu – kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi.» (Prz 19, 17)

«Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny, bo chlebem dzieli się z biednym.» (Prz 22, 9)

«Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.» (Iz 58, 10)