Jeżeli chcesz, aby uczestnicy wyjazdów misyjnych i Kapłani modlili się w Twoich intencjach, przekaż je wraz z dowolną ofiarą – darem dla Fundacji.

Intencję prześlij na adres Fundacji „Róże Maryi”:
e-mail: biuro@fundacja-roze-maryi.pl

Wskaż, na który z wyjazdów chciałbyś przekazać swoją intencję.

Lista wyjazdów znajduje się w zakładce Wyjazdy misyjne.

Ofiarę przekaż na konto Fundacji „Róże Maryi”:
Fundacja „Róże Maryi”
os. Tysiąclecia 84
31-610 Kraków

PLN 77 2030 0045 1110 0000 0409 1440
USD 72 1600 1013 1027 7122 4000 0002
IBAN PL72 1600 1013 1027 7122 4000 0002
BIC PPABPLPK

Tytułem: Dar dla Fundacji „Róże Maryi”


Twoją ofiarę przeznaczymy na wsparcie dla:

  1. niepełnosprawnych dzieci
    Naszym wsparciem obejmujemy niepełnosprawne dzieci z Domów Pomocy Społecznej.
  2. potrzebujących pomocy
    Pamiętając o tych najmniejszych nie zapominamy o ludziach starszych, chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
  3. kleryków
    Staramy się organizować i finansować praktyki w Ziemi Świętej dla kleryków, organizujemy Rekolekcje Kapłańskie w Rwandzie.

Fundacja „Róże Maryi” powstała z myślą o niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi, wychodząc naprzeciw słowom św. Jana Pawła: „Człowiek bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z siebie samego…” (Encyklika Centesium annus, 1991).


Uszlachetniający wpływ jałmużny na człowieka podkreślony jest w wielu miejscach w Piśmie Świętym:

«Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza;
postępuje w swych sprawach uczciwie.
Na pewno się nie zachwieje;
sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.
Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny;
mocne jego serce, zaufało Panu.
Serce jego stateczne lękać się nie będzie,
aż z góry spojrzy na swych przeciwników.
Rozdaje – obdarza ubogich,
sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze.» (Ps 112, 5 – 9)

«Pożycza [samemu] Panu – kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi.» (Prz 19, 17)

«Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny, bo chlebem dzieli się z biednym.» (Prz 22, 9)

«Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.» (Iz 58, 10)