O Fundacji


Fundacja „Róże Maryi” powstała z myślą niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wychodząc naprzeciw słowom Św. Jana Pawła: „Człowiek bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z siebie samego…” (Encyklika Centesium annus, 1991), które niejako stały się mottem naszej działalności.

Dzięki wielu darczyńcom i dobroczyńcom Fundacji, wsparciu modlitewnemu oraz duchownemu to wszystko jest możliwe. I tu z serca dziękujemy za okazaną pomoc. To dla nas – Fundacji bardzo dużo znaczy, ponieważ cały czas się rozwijamy i staramy się poszerzać zakres podejmowanych działań.

Naszym wsparciem obejmujemy niepełnosprawne dzieci z DPS oraz inne chore osoby, którym przyszło walczyć z przeciwnościami losu. Pamiętając o tych najmniejszych nie zapominamy o ludziach starszych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozszerzając swoją działalność nie zaprzestaliśmy realizacji głównego celu Fundacji, dla którego ona powstała i jakim jest niesienie pomocy Kapłanom.
Historia naszej Fundacji sięga lata wstecz i można powiedzieć, że każdy następny dzień, kolejna osoba, której byliśmy w stanie pomóc, chwila spędzona na modlitwie, pisze nieprzerwanie dalszy ciąg.

Od 2009 roku (2 lata z pomocą o.o. Salwatorianów, 5 lat z Apostołem „Złotej Róży”) organizowaliśmy wyjazdy misyjne dla Kapłanów na Rekolekcje Kapłańskie do Medjugorie. Wciąż staramy się organizować i finansować praktyki w Ziemi Świętej dla Kleryków, organizujemy Rekolekcje Kapłańskie w Rwandzie.
W tym wszystkim oczywiście staramy się wspierać modlitwą oraz w inny, uzależniony od potrzeb, sposób.

Rok 2015 był rokiem zmian ze względu na wymogi prawne, co jednak nie wpłynęło na przesłanie niesienia pomocy z naszej strony. Powstała Fundacja „Złota Róża”,  a następnie „Róże Maryi”, w której kontynuujemy nasze dzieło organizując wyjazdy misyjne, również dla osób świeckich i ofiarowujemy cały trud Matce Bożej prosząc w ich intencji oraz w intencji Kapłanów.

Zdajemy sobie sprawę z ich poświęcenia, życia które tak naprawdę prowadzą w samotności. Wiemy, jak wiele potrzebują wsparcia, modlitwy, a zarazem duchowej obecności drugiej osoby.
Święty Jan Paweł kiedyś powiedział: „Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni…”

Pomagamy na miarę własnych możliwości, próbujemy dotrzeć do potrzebujących niosąc pomoc materialną, duchową i modlitewną… tak ogromnie ważną. Nikogo nie dyskryminujemy, każdy człowiek jest dla nas szczególny, dlatego pod skrzydłami Fundacji są nie tylko Kapłani, ale także świeccy, niepełnosprawne dzieci, ich rodziny, które przecież też potrzebują tego wsparcia oraz osoby starsze i schorowane. Staramy się pozyskiwać fundusze od ludzi dobrej woli i przekazywać to dobro potrzebującym.

Na naszej stronie można dowiedzieć się o aktualnych wyjazdach misyjnych, wsparciu oraz pomocy, jaką niesiemy.

Tutaj też chcemy, jako Fundacja, podziękować wszystkim dobroczyńcom, darczyńcom, osobom, które nam pomagają w realizacji obranych celów oraz wszystkim tym, którzy wspierają nas modlitwą. Im też przesyłamy Boże Błogosławieństwo:

„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze Swe nad Tobą, niech Cię obdarzy Swoją łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze Swoje i niech Cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24-26)