Służebnica Boża S. Leonia Nastał


to „sekretarka” naszej Fundacji. To ona porządkuje nasze sprawy, pomaga nam organizacyjnie, wspiera wszystkie działania „Róż Maryi”. Zawsze możemy na niej polegać.

Siostra Leonia Uwierzyła Miłości Odwiecznej, doświadczyła prawdy, że Pan Bóg jest kochającym Ojcem. Uczy nas poznawać i kochać Niemowlę Jezus i podążać do Boga drogą niemowlęctwa duchowego. Ta droga jest najkrótsza i dostępna dla wszystkich ludzi. Polega na uznaniu swojej małości, niewystarczalności i bezgranicznego zaufania Panu Bogu.

s leonia nastal
Grób Służebnicy Bożej s. Leonii Marii Nastał w Starej Wsi k. Brzozowa

Zawsze chętnie pielgrzymujemy do Starej Wsi koło Brzozowa na Podkarpaciu, gdzie znajduje się Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Tutaj, przy grobie siostry Leonii, nasze serca napełniają się pokojem i miłością. W modlitwie powierzamy naszej „sekretarce” wszystkie sprawy i wierzymy, że ona wyprasza dla nas wszelkie potrzebne łaski.

Siostry, nazywane popularnie Służebniczkami Starowiejskimi, z radością nas witają w Starej Wsi i chętnie opowiadają o s. Leonii i innych siostrach, które mogą być dla nas przykładem oddania swojego życia Panu Bogu. Również hasło Zgromadzenia „Przez Maryję do Jezusa” jest bardzo bliskie naszej Fundacji.


Modlitwa za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Siostry Leonii Marii Nastał

Boże, który hojnie nagradzasz pokładaną w Tobie ufność, użycz mi za pośrednictwem s. Marii Leonii, niezachwianej Służebnicy Twojej i Twojej Niepokalanej Matki upragnionych łask….., ją zaś racz ozdobić koroną chwały, by nas prowadziła do umiłowania Ciebie ponad wszystko i Niepokalanej Dziewicy jako naszej najukochańszej Matki. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…


W Starej Wsi, u Sióstr Służebniczek Starowiejskich, poznaliśmy również piękną modlitwę – Koronkę Miłości, którą Pan Jezus podyktował Służebnicy Bożej S. Robercie Babiak.
Siostra Roberta otrzymała posłannictwo przypomnienia, że odnowa świata może dokonać się tylko przez wierność w wypełnianiu przykazania miłości Boga i bliźniego (por. Mt 22, 36 – 40).


Koronka Miłości

Wierzę w Boga Ojca…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…

Odmawia się na różańcu:

– zamiast „Ojcze nasz”:
O mój Jezu, z Tobą, w Tobie i przez Ciebie niech miłuję Przenajświętszą i nierozdzielną Trójcę, teraz, zawsze i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

– zamiast „Zdrowaś Maryjo”:
O mój Jezu – kocham Cię.

– na koniec koronki:
O Maryjo bez grzechu poczęta, Matko Syna Bożego i Matko całej ludzkości, wyjednaj mi tę łaskę, abym doskonale wypełniała przykazanie miłości Boga i bliźniego (3 razy).

Amen.