Rekolekcje kapłańskie w Medjugorie


Szczególnym okresem każdego roku są dla Fundacji „Róże Maryi” rekolekcje kapłańskie w Medjugorie.
Od 2009 r. (obecnie jako Fundacja „Róże Maryi”) organizujemy wyjazdy pielgrzymkowe do Medjugorie, gdzie o.o. Franciszkanie przygotowują dla Kapłanów z całego świata specjalny program rekolekcyjny.

W ten sposób odpowiadamy na prośby Matki Bożej zawarte w Orędziach, np. w Orędziu z 2 sierpnia 2018 r.: „Ponownie wzywam was do modlitwy za swoich pasterzy, za tych, których mój Syn powołał. Pamiętajcie, że oni potrzebują modlitwy i miłości.”

Dla Kapłanów, którzy mają trudności finansowe pielgrzymki są bezpłatne (przejazdy, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie). Koszt związany z wyjazdem Kapłanów pokryty jest z ofiar osób, zaoszczędzonych w czasie postów i wyrzeczeń, jako dar Bożej miłości dla Kapłanów.

W pielgrzymkach na rekolekcje kapłańskie uczestniczy zawsze kilka osób świeckich, które jadą jako pomoc dla Kapłanów (pomoc duchowa – modlitwa i wsparcie fizyczne). Osoby świeckie, które nie mogą z nami pielgrzymować jadą w tzw. „Duchowym Autokarze”, ofiarując swoją modlitwę lub jałmużnę w intencji Kapłanów uczestniczących w pielgrzymce.

Kapłani uczestniczący w pielgrzymkach na rekolekcje kapłańskie z Fundacją „Róże Maryi” w czasie pobytu w Medjugorie mieszkają u jednej z tamtejszych rodzin, niedaleko kościoła św. Jakuba. Panuje tam niezwykle ciepła, pełna życzliwości atmosfera. Uśmiechnięci gospodarze przyjmują nas serdecznie i służą swoją pomocą. Kapłani mogą tam odpocząć oraz smakować warzyw i owoców dojrzewających w słońcu Hercegowiny.

medjugorie m
Medjugorie