Pielgrzymka – Kibeho 21.11.2018


NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
Bogu niech będą dzięki! Misja została spełniona.

21 listopada 2018 r. w dniu Ofiarowania NMP rozpoczynając Mszą św. w Kaplicy na Lotnisku w Balicach wyruszyliśmy na pielgrzymkę do Rwandy do Matki Bożej w Kibeho organizowaną przez Fundację „Złota Róża”. Grupa liczyła 13 osób. Każda z osób miała 2 główne bagaże i 1 podręczny. Jeden główny bagaż każdej osoby zawierał same różańce, które zostały zebrane podczas Akcji „Różaniec dla Rwandy”. Po przeliczeniu zawieźliśmy w 13 walizkach ponad 14 tys. różańców. Okazało się, że w czasie naszej pielgrzymki w niektórych parafiach w Polsce dalej zbierano różańce i jeszcze 6 tys. różańców obecnie przekażemy do Rwandy. Czyli ogółem zebraliśmy ponad 20 tys. różańców.

Bardzo dziękujemy za otwarcie serca i tak piękne i czynne włączenie się do tej akcji.

Różańce symbolicznie zostały złożone podczas Mszy św. 28 listopada w 37 Rocznicę Objawień w Kibeho. Na Mszę św. przybyło 8 Biskupów, Nuncjusz Papieski, 245 Kapłanów oraz ponad 30 tys. ludzi świeckich. Trochę różańców przekazaliśmy również Nathali ( jednej z trzech widzących, która obecnie mieszka przy Sanktuarium w Kibeho) aby ze swoją grupą modlitewną już wspierała dalsze dzieło zaplanowane dla tych różańców.

Złożyliśmy na Mszy św. podczas ofiarowania darów oprócz różańców również 22 ornaty, 21 alb oraz obrus. Wszystko to zostało ufundowane przez darczyńców. Wszystkie różańce zostały złożone u Księży Pallotynów. Kustosz Sanktuarium w Kibeho ks.Franciszek (Rwandyjczyk) poprosił abyśmy trochę poczekali z rozdawaniem różańców ponieważ chce poprosić na najbliższej konferencji Episkopatu Rwandyjskiego aby ogłosić dzień modlitwy narodowej w Rwandzie w miesiącu maju- poświęconemu Matce Bożej i wtedy nasze przywiezione różańce pomogłyby przeprowadzić taką modlitwę. Wzorem będzie modlitwa przeprowadzona w Polsce. Różańce zostałby podzielone na 9 części i każda część ma trafić do jednej Diecezji (a jest ich właśnie 9) i grupy modlitewne Maryjne zajmą się wtedy rozdaniem różańców. Zastrzegliśmy, że w tym programie ma być ujęta modlitwa za osoby z Polski, które ofiarowały te różańce. Dlatego teraz bardzo prosimy o modlitwę za Episkopat Rwandyjski, aby podjął decyzję oraz działania doprowadzające do modlitwy narodowej w Rwandzie.

Przekazujemy wielkie podziękowania naszych misjonarzy w Rwandzie oraz Biskupów Rwandyjskich za różańce i modlitwę. Wszyscy widzą w tym dziele wielką pomoc Matki Bożej, która cały czas nas wspierała i wspiera.

28 listopada uroczysta Msza św. była ofiarowana przez naszego kapłana – o.Dariusza, który duchowo prowadził pielgrzymkę w intencji wszystkich osób które przekazały różańce, które pomagały przy przeprowadzeniu tej akcji oraz wszystkie osoby które przekazały ofiary na zakup ornatów, alb do Kaplicy Objawień i obrusu na ołtarz w Kaplicy Adoracyjnej a także ufundowały 400 szkaplerzy karmelitańskich oraz 200 szkaplerzy św.Michała Archanioła jak też zabawki dla dzieci z Sierocińca i niewidomych prowadzonych przez Siostry Zakonne.

Na cały rok została również zamówiona Msza św. w Kibeho każdego 13 dnia miesiąca w intencji wszystkich darczyńców, dobroczyńców oraz osób wspierających Fundację „Złota Róża”.

Jeszcze raz BÓG ZAPŁAĆ za okazaną pomoc!